Žalmy 61

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Neginat, to jest pieseň pri hudobnom nástroji strunovom. Dávidov.

2

Počuj, ó, Bože, môj krik! Pozoruj na moju modlitbu!

3

Od konca zeme volám na teba, keď nyje moje srdce; zaveď ma na skalu, ktorá je vyššia odo mňa!

4

Lebo si mi býval útočišťom, pevnou vežou pred nepriateľom.

5

Budem bývať v tvojom stáne na veky; utečiem sa do skrýše tvojich krýdel. Sélah.

6

Lebo ty, Bože, si počul moje sľuby; dal si mi dedičstvo tých, ktorí sa boja tvojho mena.

7

Pridaj dní ku dňom kráľovým, a nech sú jeho roky jako pokolenie a pokolenie.

8

Nech býva na veky pred Bohom. Nastroj milosť a pravdu, aby ho ostríhaly.

9

Tak budem spievať tvojmu menu žalmy až na veky plniac svoje sľuby deň po dni.