Žalmy 6

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót; na nápev: Ôsma... Žalm Dávidov.

2

Hospodine, nekáraj ma vo svojom hneve a netresci ma vo svojej prchlivosti!

3

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo moje kosti sa chvejú zdesením;

4

aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, Hospodine, dokedy?!-

5

Navráť sa zase, Hospodine, vytrhni moju dušu; zachráň ma pre svoju milosť.

6

Lebo v smrti nieto rozpomienky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!

7

Ustal som vo svojom úpení; každú noc máčam svoju posteľ slzami, slzami polievam svoje ležište.

8

Moja tvár uvädla od trápenia, zostárla pre všetkých a tak mnohých mojich protivníkov.

9

Odstúpte odo mňa všetci, ktorí páchate neprávosť, lebo Hospodin počul hlas môjho plaču,

10

áno, počul Hospodin moju pokornú prosbu; Hospodin prijal moju modlitbu.

11

Hanbiť sa budú a zdesení súc budú sa veľmi triasť všetci moji nepriatelia. Nazpät sa obrátia a budú sa hanbiť razom.