Žalmy 58

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov.

2

Či naozaj budete hovoriť o nemote spravedlivosti? Synovia človeka, súďte spravedlivo!

3

Ale áno, zo srdca robíte neprávosti; vážite v zemi ukrutnosť svojich rúk.

4

Bezbožníci sa uchýlili na cestu neprávosti hneď od života matky; blúdia hneď od narodenia tí, ktorí hovoria lož.

5

Majú v sebe jed, podobný jedu hada. Sú jako jedovatý had hluchý, ktorý si zapcháva ucho,

6

aby nepočul hlasu zaklínačov, hlasu čarodejníka, vycvičeného v čaroch.

7

Bože, povyvaľuj ich zuby v ich ústach, vylám tie črenové zuby mladých ľvov, ó, Hospodine!

8

Nech sa rozlejú ako voda, ktorá sa rozplýva a mizne. A keby niekto z nich natiahol lučište a naložil svoje šípy, nech sú, jako čo by boly porezané!

9

Nech sú jako slimák, ktorý sa rozplýva a ide ta; jako mŕtvy plod ženy, nech tak neuvidia slnka!

10

Prv ako pocítia vaše hrnce horiaci bodliak, nech ho, už či surového a či horúceho, zachváti víchrica!

11

Nech sa raduje spravedlivý, že vidí pomstu a nech umyje svoje nohy v krvi bezbožníka,

12

a nech povie človek, že áno, má spravedlivý z toho užitok, že robí spravedlivo, a že áno, sú Bohovia, ktorí súdia už tu na zemi.