Žalmy 57

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov. Z času, keď utekal pred Saulom a bol sa skryl v jaskyni.

2

Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utieka moja duša, a nech sa utečiem do tône tvojich krýdel dokiaľ neprejde zkaza.

3

Volám na Najvyššieho Boha, na silného Boha, ktorý dokonáva za mňa.

4

Pošle z nebies a zachráni ma, potupí toho, ktorý dychtí, aby ma pohltil. Sélah. Bôh pošle svoju milosť a svoju pravdu.

5

Moja duša je medzi ľvami; líham medzi soptiacimi oheň, medzi synmi človeka, ktorých zuby sú jako kopija a jako strelné šípy a ich jazyk je ako ostrý meč.

6

Vyvýš sa nad nebesia, Bože, nad celú zem tvoja sláva!

7

Boli pripravili mojim krokom sieť; zohnuli moju dušu; vykopali predo mnou jamu; ale sami padli do nej. Sélah.

8

Moje srdce je hotové, Bože; moje srdce je hotové, spievať ti budem a oslavovať ťa budem žalmami.

9

Zobuď sa, moja slávo; zobuď sa, harfo a citaro, nech zobudím rannú zoru!

10

Chváliť ťa budem medzi národami, ó, Pane, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi.

11

Lebo tvoja milosť je veľká a sahá až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky.

12

Vyvýš sa nad nebesia, ó, Bože; nad celú zem nech sa vyvýši tvoja sláva!