Žalmy 56

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Nemá holubica ďalekých krajov. Zlatý žalm Dávidov, keď ho boli jali Filištíni v Gáte.

2

Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, lebo človek dychtí po mne, aby ma pohltil, bojujúci tlačí ma každý deň.

3

Moji čihajúci protivníci dychtia každého dňa, aby ma pohltili, lebo je mnoho tých, ktorí bojujú proti mne, ty, vysoký Bože!

4

V deň, ktorý sa bojím, ja sa nadejem na teba.

5

Bohom sa budem chváliť, jeho slovom; na Boha sa nadejem; nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť telo?

6

Každého dňa prekrúcajú moje slová. Každá ich myšlienka o mne cieli na zlé.

7

Schádzajú sa, skrývajú sa, strežú moje päty, jako keď čakali na moju dušu.

8

Či za to, že páchajú neprávosť, by mali uniknúť? Svrhni dolu takých ľudí, Bože, vo svojom hneve!

9

Ty si počítal, koľko ráz som sa musel potulovať na úteku. Sober moje slzy do svojej nádoby; lebo či azda nie sú zapísané v tvojej knihe?

10

Vtedy sa moji nepriatelia obrátia zpät, v deň, keď budem volať. Lebo to jedno viem - že mám Boha!

11

Bohom sa budem chváliť, jeho slovom. Hospodinom sa budem chváliť, jeho slovom.

12

Na Boha sa nadejem, nebudem sa báť; čo mi môže urobiť človek?!

13

Mám na sebe, Bože, tebe dané sľuby; zaplatím ti obeti chvály,

14

lebo si vytrhol moju dušu zo smrti. A či si nezachránil mojich nôh od poklesnutia nato, aby som chodil pred Bohom vo svetle života?!