Žalmy 54

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Vyučujúci žalm Dávidov.

2

Z času, keď prišli Zifejci a povedali Saulovi: Hľa, či sa neskrýva Dávid u nás?

3

Bože, zachráň ma pre svoje meno a súď ma vo svojej veľkej sile.

4

Bože, počuj moju modlitbu a nakloň svoje ucho ku slovám mojich úst;

5

lebo cudzinci povstali proti mne, a ukrutníci hľadajú moju dušu; nepredstavili si Boha pred seba. Sélah.

6

Hľa, Bôh je mojím spomocníkom; Pán je medzi tými, ktorí podopierajú moju dušu.

7

Odplatí zlé mojim nepriateľom, ktorí špehujú po mne. Vyplieň ich vo svojej pravde, Pane!

8

Budem ti dobrovoľne obetovať. Oslavovať budem tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

9

Lebo si ma vytrhol z každého súženia, a moje oko videlo pomstu na mojich nepriateľoch.