Žalmy 52

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Vyučujúci žalm Dávidov.

2

Keď prišiel Edomita Doég a oznámil Saulovi a povedal mu: Dávid vošiel do domu Achimelechovho.

3

Prečo sa chlúbiš nešľachetnosťou, ó, mocný?! Milosť silného Boha trvá každého dňa!

4

Tvoj jazyk myslí na zkazu; je ako naostrená britva a robí lesť.

5

Viacej miluješ zlé ako dobré; radšej hovoríš lož ako to, čo je spravedlivé. Sélah.

6

Miluješ každú reč, ktorá je spôsobná pohltiť, a jazyk lesti.

7

A preto ťa i silný Bôh porazí na večnosť; pochytí ťa, čo sa nenazdáš, a vytrhne ťa zo stánu a vykorení ťa zo zeme živých. Sélah.

8

Keď to uvidia spravedliví, budú sa báť a ľudia sa mu budú smiať a povedia:

9

Hľa, to je ten človek, ktorý neučinil Boha svojou pevnosťou, ale sa nadejal na svoje veľké bohatstvo a zmocňoval sa vo svojej zkaze.

10

Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov.

11

Velesláviť ťa budem, ó, Pane, na veky, že si to učinil, a budem očakávať na tvoje meno, lebo je dobré pred tvojimi svätými.