Žalmy 51

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.

2

Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe.

3

Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milosti! Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia.

4

Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu;

5

lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.

6

Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.

7

Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka.

8

Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach. A tedy v skrytom mi daj znať múdrosť.

9

Očisti ma od hriechu yzopom, a budem čistý; umy ma, a budem belší ako sneh.

10

Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesaly moje kosti, ktoré si zdrtil.

11

Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a zahľaď všetky moje neprávosti.

12

Stvor mi čisté srdce, ó, Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.

13

Nezavrhni ma zpred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho Svätého Ducha.

14

Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom!

15

A budem vyučovať priestupníkov tvojím cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe.

16

Vytrhni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravedlivosť.

17

Pane, otvor moje rty, a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu!

18

Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne; v zápalnej obeti nemáš záľuby.

19

Obeti Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a zdrteným, ó, Bože, neopovrhuješ.

20

Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti! Vystav múry Jeruzalema!

21

Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravedlivosti, zápal a celková obeť; vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári.