Žalmy 50

1

Žalm Azafov. Silný Bôh bohov, Hospodin prehovoril a zavolal na zem od východu slnka až po jeho západ.

2

So Siona, s dokonalej krásy zaskvel sa Bôh.

3

Prijde náš Bôh a nebude mlčať; oheň bude žrať pred ním, a vôkol neho bude náramná víchrica.

4

Zavolá na nebesia hore a na zem, aby súdil svoj ľud a povie:

5

Shromaždite mi mojich svätých, ktorí učinili so mnou smluvu pri obeti.

6

A nebesia budú oznamovať jeho spravedlivosť, lebo on, Bôh, je sudcom. Sélah.

7

Počuj, môj ľude, a budem hovoriť; pozoruj, Izraelu, a budem svedčiť proti tebe: Bohom, tvojím Bohom som ja!

8

Neviním ťa pre tvoje bitné obeti ani pre tvoje zápaly, ktoré sú stále predo mnou.

9

Nevezmem z tvojho domu junca a z tvojich chlievov kozlov.

10

Lebo veď moja je všetka lesná zver i hovädá na tisícich vrchoch.

11

Znám všetko vtáctvo všetkých vrchov, a poľné zvieratá sú vo vedomí u mňa.

12

Ak zlačniem, nepoviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náplň.

13

A potom či azda jedám mäso volov a pijem krv kozlov?

14

Obetuj Bohu chválu a splň Najvyššiemu svoje sľuby.

15

A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma oslavovať.

16

Ale bezbožníkovi hovorí Bôh: Čo tebe do toho, že rozprávaš moje ustanovenia a berieš moju smluvu do svojich úst,

17

keď ty nenávidíš kázne a zavrhol si moje slová za seba?

18

Ak vidíš zlodeja, hneď s ním bežíš a s cudzoložníkmi máš svoj podiel.

19

Svoje ústa púšťaš po zlom, a tvoj jazyk snuje lesť.

20

Usadzujúc sa hovoríš proti svojmu bratovi a na syna svojej matky vrháš potupu.

21

To si robil, a mlčal som. Domnieval si sa, že áno, i ja budem tebe podobný! Trestať ťa budem a predostriem ti to pred oči!

22

A tak tedy rozumejte tomu, vy, ktorí zabúdate na Boha, aby som nejako neuchvatnul, a nebolo by toho, kto by vytrhol!

23

Ten, kto obetuje chválu, ma ctí, a tomu, kto pozoruje na svoju cestu, ukážem spasenie Božie.