Žalmy 47

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Synov Kórachových Žalm.

2

Vy, všetky národy, tlieskajte rukami, pokrikujte radostne Bohu, hlasom plesania!

3

Lebo Hospodin, hrozný Najvyšší, je velikým Kráľom nad celou zemou.

4

Podmaňuje národy pod nás a ľudí pod naše nohy.

5

Volí nám naše dedičstvo, pýchu Jakobovu, ktorého miloval. Sélah.

6

Bôh vystúpil s radostným pokrikom, Hospodin so zvukom trúby.

7

Spievajte Bohu žalmy, spievajte; spievajte, spievajte nášmu Kráľovi žalmy!

8

Lebo Kráľom celej zeme je Bôh. Spievajte vyučujúci žalm:

9

Bôh kraľuje nad národami; Bôh sedí na tróne svojej svätosti.

10

Kniežatá národov sa shromaždia, ľud Boha Abrahámovho, pretože Bohu patria štíty zeme; bude náramne vyvýšený.