Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936
← 45

Žalmy 46

47 →
1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm synov Kórachových na nápev: Devy. Pieseň.

2

Bôh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, najdenou veľmi dokázanou.

3

Preto sa nebudeme báť, ani keby zem uhla so svojho miesta, a keby sa hneď aj vrchy pohybovaly a rútily sa doprostred mora.

4

Nech hučia a penia sa jeho vody; nech sa trasú vrchy od jeho veleby! Sélah.

5

Rieka, jej potoky obveseľujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho.

6

Bôh je v jeho strede, nepohne sa. Bôh mu pomôže nad ránom.

7

Búria sa národy? Klátia sa kráľovstvá? Vydá svoj hlas, a hneď sa rozplýva zem.

8

Hospodin Zástupov je s nami; pevnou vežou vysokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.

9

Poďte, vidzte skutky Hospodinove, jakých pustín narobil na zemi!

10

Činí vojnám prietrž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy páli ohňom

11

a hovorí: Prestaňte a vedzte, že ja som Bôh a budem vyvýšený medzi národami, budem vyvýšený na zemi.

12

Hospodin Zástupov je s nami, pevnou vežou vysokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936