Žalmy 45

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Ľalie. Žalm synov Kórachových. Vyučujúci. Pieseň o ľúbosti.

2

Moje srdce vynáša dobré slovo. Ja hovorím: Moje básnické diela patria kráľovi. Môj jazyk je ako pero hbitého pisára.

3

Si krásnejší nad všetkých synov človeka. Ľúbeznosť je rozliata na tvojich rtoch, preto ťa požehnal Bôh na veky.

4

Pripáš svoj meč na bedrá, statný hrdina! Ukáž svoje veličenstvo a svoju nádheru!

5

Čo do tvojej nádhery: jazdi zdarne na slove pravdy a pokory spravedlivosti; to ťa vyučí, zázračným skutkom tvoju pravicu.

6

Tvoje šípy sú ostré - Národy padnú pod teba -, vniknú do srdca nepriateľov kráľových.

7

Tvoj trón, ó, Bože, stojí na večné veky; berla tvojho kráľovstva je berlou priamosti.

8

Miloval si spravedlivosť a nenávidel si bezbožnosti: preto ťa pomazal, Bože, tvoj Bôh olejom veselosti nad tvojich druhov.

9

A všetko tvoje rúcho je samá myrra, áloe a kassia. Z palácov zo slonovej kosti ťa obveseľujú ľúbezné zvuky strún.

10

Dcéry kráľov sú medzi tvojimi vzácnymi ženami. Kráľovská manželka ti stojí po tvojej pravici v rýdzom zlate z Ofíra.

11

Počuj, dcéro, a vidz, nakloň svoje ucho a zabudni svoj ľud a dom svojho otca!

12

A zatúži kráľ po tvojej kráse, lebo on je tvojím pánom, a klaňaj sa mu!

13

I dcéra Týru prijde s darom; bohatí z národa budú hľadať tvoju priazeň.

14

Celá je slávna dcéra kráľova vnútri v paláci; jej rúcho je z tkaniva zo zlata.

15

V prekrásnych výšivkách bude dovedená kráľovi; panny za ňou, jej priateľky, ti budú dovedené.

16

Dovedené budú vo veľkej radosti a v plesaní a vojdú do paláca kráľovho.

17

Miesto tvojich otcov ti budú tvoji synovia; učiníš ich kniežatami po celej zemi.

18

Pamätným učiníš tvoje meno po všetky pokolenia, a preto ťa budú oslavovať národy na večné veky.