Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 41

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.

2

Blahoslavený človek, ktorý sa rozumne chová oproti chudobnému. V zlý deň ho vyslobodí Hospodin.

3

Hospodin ho bude strážiť a zachová ho pri živote; bude blažený na zemi, a nevydáš ho, Pane, do vôle jeho nepriateľov.

4

Hospodin ho posilní, keď bude neduživieť na posteli. Premeníš, Bože, celé jeho ležište v jeho nemoci.

5

Ja som povedal: Hospodine, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav moju dušu, lebo som zhrešil proti tebe.

6

Moji nepriatelia hovoria zlé o mne. Kedy už vraj zomrie, a zahynie jeho meno?!

7

A keď aj prijde niektorý vidieť, hovorí márnosť; jeho srdce si sberá neprávosť; vyjde von, hovorí ju.

8

Spolu si šepcú zlé proti mne všetci, ktorí ma nenávidia. Vymýšľajú proti mne, čo by mi bolo zlé.

9

Hovoria, zkaza vraj prišla na neho, a keď už raz leží, viacej nevstane.

10

Ba ešte aj človek, s ktorým som žil v priateľstve a v pokoji, na ktorého som sa nadejal, ktorý jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne.

11

Ale ty, Hospodine, sa zmiluj nado mnou a pozdvihni ma, a odplatím im.

12

Po tom poznám, že ma ľúbiš, keď nebude môj nepriateľ víťazosláviť nado mnou.

13

Ale mňa podoprieš v mojej nevine a postavíš ma pred svojou tvárou, kde budem stáť na veky.

14

Nech je požehnaný Hospodin, Bôh Izraelov, od veku až na veky. Ameň a ameň.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936