Žalmy 4

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót, strunový to nástroj hudobný. Žalm Dávidov.

2

Ohlás sa mi, keď volám, ó, Bože mojej spravedlivosti, ktorý si mi v úzkosti upriestranňoval. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu!

3

Synovia smrteľného človeka, dokiaľ bude tupená moja sláva? Dokiaľ budete milovať márnosť, hľadať lož?! Sélah.

4

Ale vedzte, že Hospodin učiní zvláštnu vec pri svojom milom. Hospodin vyslyší, keď budem volať k nemu.

5

Zľaknite sa a nehrešte; hovorte o tom vo svojom srdci na svojej loži a mlčte! Sélah.

6

Obetujte obeti spravedlivosti a nadejte sa na Hospodina.

7

Mnohí hovoria: Kto nám ukáže dobré?! Pozdvihni na nás svetlo svojej tvári, ó, Hospodine!

8

A dáš do môjho srdca väčšiu radosť, ako majú oni vtedy, keď sa im urodí hojnosť zbožia, a keď natlačia množstvo vína.

9

V pokoji oboje: i ľahnem i budem spať, lebo ty, Hospodine, mi sám dáš bývať bezpečne.