Žalmy 32

1

Žalm Dávidov, vyučujúci. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý!

2

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti, a v ktorého duchu neni ľsti.

3

Keď som mlčal, práhly moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň.

4

Lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka, a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Sélah.

5

Preto som povedal: Vyznám ti svoj hriech. A svojej neprávosti som nezakryl. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia. A ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Sélah.

6

Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase. Len k tomu sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody v čas povodne.

7

Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia; objímeš ma plesaním vyslobodenia. Sélah.

8

Hospodin riekol: Dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pojdeš; dám radu obrátiac na teba svoje oko.

9

Nebuďte jako kôň a mul, ktoré nemajú rozumu, a ktoré musíš skrotiť zubadlom a úzdou, ich ozdobou, aby ti neublížily.

10

Bezbožný človek má mnoho bolestí, ale toho, ktorý sa nadeje na Hospodina, obkľúči milosť.

11

Radujte sa v Hospodinovi a plesajte, spravedliví; pokrikujte radostne všetci, ktorí ste priameho srdca!