Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 30

1

Žalm. Pieseň pri posviacke domu Dávidovho.

2

Vyvyšovať ťa budem, Hospodine, že si ma vytiahol z hlbín a nedal si mojim nepriateľom, aby sa radovali nado mnou.

3

Hospodine, môj Bože, pokorne som volal na teba, a uzdravil si ma.

4

Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil zpomedzi tých, ktorí sostupujú do jamy.

5

Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti!

6

Lebo na chvíľu trvá vo svojom hneve, dať život má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač, a ráno už má plesanie.

7

Ale ja som bol povedal vo svojej bezstarostnosti: Nepohnem sa na veky.

8

Hospodine, vo svojej ľúbosti si postavil môjmu vrchu silu; keď si ukryl svoju tvár, bol som predesený.

9

Na teba, Hospodine, som volal; Pána som prosil o zľutovanie hovoriac:

10

Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sostúpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zvestovať tvoju pravdu?

11

Počuj, ó, Hospodine, a zmiluj sa nado mnou! Hospodine, buď mi pomocníkom!

12

Obrátil si mi môj zármutok v plesanie. Rozviazal si mi a dal složiť moje smútočné vrece a opásal si ma radosťou,

13

nato, aby ti spievali žalmy na slávu a nemlčali! Hospodine, môj Bože, na veky ťa budem oslavovať.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936