Žalmy 3

1

Žalm Dávidov z času, keď utekal pred Absalomom, svojím synom.

2

Hospodine, jako mnoho je mojich protivníkov! Ako mnoho je tých, ktorí povstávajú proti mne!

3

Mnohí hovoria o mojej duši: Nemá záchrany v Bohu. Sélah.

4

Ale ty, ó, Hospodine, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý povyšuješ moju hlavu.

5

Na Hospodina volám svojím hlasom, a ozve sa mi s vrchu svojej svätosti. Sélah.

6

Ja ľahnem a budem spať i prebudím sa, lebo ma Hospodin podporuje.

7

Nebudem sa báť mnoho tisíc ľudí, ktorí sa vôkol kladú proti mne.

8

Povstaň, ó, Hospodine, zachráň ma, môj Bože, lebo ty udrieš všetkých mojich nepriateľov na líce, zuby bezbožným vyrazíš.

9

Hospodinovo je spasenie, nad tvojím ľudom, ó, Bože, tvoje požehnanie. Sélah.