Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 29

1

Žalm Dávidov. Vzdajte Hospodinovi, synovia Boží, vzdajte Hospodinovi slávu a silu!

2

Vzdajte Hospodinovi slávu jeho mena! Klaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svätosti!

3

Hlas Hospodinov čuješ nad vodami. Silný Bôh slávy hrmí, Hospodin nad mnohými vodami.

4

Hlas Hospodinov je mocný, hlas Hospodinov je velebný.

5

Hlas Hospodinov láme cedry; Hospodin poláme cedry Libanona.

6

Pôsobí to, aby skákaly, Libanon ako teľa a Sirion ako mladý jednorožec.

7

Hlas Hospodinov kreše plamene ohňa.

8

Hlas Hospodinov pôsobí, aby sa triasla púšť. Hospodin pôsobí, aby sa triasla púšť Kádeš.

9

Hlas Hospodinov to činí, aby v bolestiach sa svíjajúc rodily jelenice, a obnažuje lesy. Ale v jeho chráme všetko, čo mu patrí, hovorí o jeho sláve.

10

Hospodin trónil nad potopou a Hospodin bude tróniť súc Kráľom na veky.

11

Hospodin dá silu svojmu ľudu; Hospodin požehná svoj ľud pokojom.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936