Žalmy 25

1

Žalm Dávidov. Aleph. K tebe, ó, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu.

2

Beth. Môj Bože, na teba sa nadejem. Nech nie som zahanbený! Nech neplesajú moji nepriatelia nado mnou!

3

Gimel. A tak sa ani nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba; hanbiť sa budú tí, ktorí neverne robia bez príčiny.

4

Daleth. Daj mi znať, ó, Hospodine, svoje cesty; vyuč ma svojim stezkám!

5

Hé. Daj, aby som chodil v tvojej pravde, Vav. a vyuč ma; lebo ty si Bôh môjho spasenia; na teba očakávam každý deň.

6

Zajin. Pamätaj na svoje mnohé milosrdenstvo, Hospodine, a na svoju mnohú milosť, lebo sú od veku.

7

Cheth. Neráč pamätať na hriechy mojej mladosti a na moje prestúpenia! Pamätaj ty na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó, Hospodine!

8

Teth. Dobrý a priamy je Hospodin, preto vyučuje hriešnikov pravej ceste.

9

Jod. Činí to, aby pokorní chodili v súde, a vyučuje pokorných svojej ceste.

10

Kaf. Všetky stezky Hospodinove sú milosťou a pravdou tým, ktorí ostríhajú jeho smluvu a jeho svedoctvá.

11

Lamed. Pre svoje meno, Hospodine, odpusti moju neprávosť, lebo je veľká. -

12

Mem. Ktorý a jaký je to človek, ktorý sa bojí Hospodina? Toho vyučuje ceste, ktorú má vyvoliť

13

Nun. Jeho duša bude prebývať v dobrom, a jeho semä obdrží dedične zem.

14

Samech. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho smluva je nato, aby im ju dal vedieť.

15

Ajin. Moje oči hľadia vždycky k Hospodinovi, lebo on vyvodí moje nohy zo siete.

16

Pé. Pohliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a strápený.

17

Tsadé. Rozmnožily sa súženia môjho srdca; vyveď ma z mojich úzkostí.

18

Réš. Vidz moju biedu a moje trápenie a odpusť všetky moje hriechy.

19

Vidz mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho, a nenávidia ma ukrutnou nenávisťou.

20

Šin. Ostríhaj moju dušu a vytrhni ma, aby som sa nehanbil, lebo sa k tebe utiekam.

21

Thav. Nech ma ostríhajú bezúhonnosť a priamosť, lebo očakávam na teba.

22

Vykúp, ó, Bože, Izraela zo všetkých jeho súžení.