Žalmy 24

1

Žalm Dávidov. Hospodinova je zem i jej náplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;

2

lebo on ho založil na moriach a postavil ho na riekach tak, aby stál.

3

Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti?

4

Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto nepovzniesol svojej duše k márnosti a neprisahal falošne.

5

Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a spravedlivosť od Boha svojho spasenia.

6

To je pokolenie tých, ktorí sa pýtajú po ňom, pokolenie hľadajúcich tvoju tvár, Bože Jakobov. Sélah.

7

Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy.

8

Kto je to ten Kráľ slávy? Hospodin, preveliký v sile a hrdina, Hospodin, vojenný hrdina.

9

Pozdvihnite, brány, svoje hlavy a pozdvihnite ich, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy!

10

A ktože je to ten Kráľ slávy? Hospodin Zástupov, on je Kráľom slávy. Sélah.