Žalmy 23

1

Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku.

2

Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách.

3

Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno.

4

Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.

5

Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohate moju hlavu; môj pohár preteká.

6

Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy.