Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 21

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.

2

Hospodine, v tvojej sile sa raduje kráľ a jako veľmi plesá v tvojom spasení!

3

Dal si mu žiadosť jeho srdca a neodoprel si ani neujal toho, čo si prialy jeho rty. Sélah.

4

Lebo mu prichádzaš vústrety s požehnaniami dobrého; položil si na jeho hlavu korunu z rýdzeho zlata.

5

Žiadal od teba život; dal si mu; žiadal dlhosť dní, dal si mu večné veky.

6

Veľká je jeho sláva v tvojom spasení; veličenstvo a nádheru si položil na neho;

7

lebo si ho učinil rôznym požehnaním na veky; obveseľuješ ho radosťou so svojou tvárou.

8

Lebo kráľ sa nadeje na Hospodina a na milosť Najvyššieho; preto sa nepohne.

9

Najde tvoja ruka všetkých tvojich nepriateľov; tvoja pravica najde tých, ktorí ťa nenávidia.

10

Učiníš ich, že budú jako horiaca pec, keď prijde čas tvojej tvári, obrátiť sa proti nim. Hospodin ich pohltí vo svojom hneve, a žrať ich bude oheň.

11

Vyhubíš ich plod zo zeme a ich semä zpomedzi synov človeka;

12

lebo chceli na teba uvaliť zlé; zamýšľali lesť; no, nebudú môcť vykonať;

13

lebo predesiac ich učiníš to, aby obrátili chrbát, pretože strely na svojich tetivách namieriš do ich tvári.

14

Povznes sa, Hospodine, vo svojej sile; budeme spievať a ospevovať tvoju hrdinskú silu.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936