Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 20

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.

2

Nech sa ti ozve Hospodin v deň súženia; nech ťa vyvýši meno Boha Jakobovho!

3

Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa podoprie so Siona!

4

Nech sa rozpamätá na všetky tvoje žertvy a tvoje zápalné obeti nech má za tučné! Sélah.

5

Nech ti dá podľa žiadosti tvojho srdca a nech vyplní každý tvoj úmysel.

6

Nech plesáme v tvojom spasení, a v mene svojho Boha vztýčime prápor. Nech naplní Hospodin všetky tvoje prosby!

7

Teraz viem, že Hospodin zachraňuje svojho pomazaného, ozve sa mu z nebies svojej svätosti; v hrdinskej sile sa mu ozve spasenie jeho pravice.

8

Títo dúfajú vo vozoch a tamtí v koňoch, ale my si pripomíname meno Hospodina, svojeho Boha.

9

Oni klesli a padli, ale my stojíme a budeme pevne stáť.

10

Zachráň, Hospodine! Kráľ, náš Bôh, nech sa nám ozve v deň, keď budeme volať.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936