Žalmy 16

1

Zlatý žalm Dávidov. Ostríhaj ma, ó, silný Bože, lebo sa k tebe utiekam. -

2

Povedal som Hospodinovi: Ty si môj Pán. Moje Dobro, nie je nad teba!

3

Pre svätých je, ktorí sú na zemi, a pre slávnych, v ktorých mám všetku svoju záľubu.

4

Rozmnožia sa bolesti tých, ktorí sa ponáhľajú k inému bohu cudziemu. Nevylejem ich liatej obeti z krvi ani nevezmem ich mien na svoje rty.

5

Hospodin je čiastkou môjho údelu a môjho kalicha; ty, ó, Hospodine, udržuješ môj los.

6

Merné laná mi padly na krásnych miestach, áno, skvelé dedičstvo je u mňa.

7

Dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi radí, ba ešte i vnoci ma vynaučujú moje ľadviny.

8

Vždy si predstavujem Hospodina pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som sa nepohnul.

9

Preto sa raduje moje srdce, a moja sláva plesá, áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne.

10

Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie.

11

Dáš mi znať cestu života. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť.