Žalmy 150

1

Hallelujah! Chváľte silného Boha v jeho svätyni! Chváľte ho na oblohe jeho sily!

2

Chváľte ho v jeho mnohej hrdinskej sile! Chváľte ho podľa mnohého jeho veličenstva!

3

Chváľte ho zvukom trúby! Chváľte ho na harfe a na citare!

4

Chváľte ho na bubon a kolotancom! Chváľte ho husľami a píšťalou!

5

Chváľte ho zvučným cymbalom! Chváľte ho cymbalom radostného kriku!

6

Každý duch nech chváli Hospodina! Hallelujah!