Žalmy 149

1

Hallelujah! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu v shromaždení svätých!

2

Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil! Synovia Siona nech plesajú vo svojom Kráľovi!

3

Nech chvália jeho meno kolotancom! Pri bubne a pri citare nech mu spievajú žalmy!

4

Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; zdobí pokorných spasením.

5

Svätí sa budú veseliť v sláve; plesať budú na svojich ležištiach.

6

Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč, ostrý na obe strany, v ich ruke,

7

aby vykonali pomstu na národoch a tresty na ľuďoch,

8

aby poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami,

9

aby na nich vykonali napísaný súd; sláva to všetkých jeho svätých. Hallelujah!