Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 147

1

Hallelujah, chváľte Hospodina, lebo je dobre spievať našemu Bohu žalmy, lebo je to krásne a milé; slušná je chvála.

2

Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; shromaždí rozptýlených Izraelových,

3

ten, ktorý uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich boľaviny,

4

ktorý počíta počet hviezd a každú z nich volá menom.

5

Veľký je náš Pán a nesmierny v sile; jeho rozumnosti nieto počtu.

6

Hospodin pomáha pokorným a bezbožných snižuje až k zemi.

7

Spievajte Hospodinu chválu! Spievajte nášmu Bohu žalmy pri citare,

8

tomu, ktorý prikrýva nebesia hustými oblaky, ktorý nastrojuje zemi dážď, ktorý pôsobí, aby na vrchoch rástla tráva,

9

ktorý dáva hovädu jeho pokrm i mladým havranom, ktorí volajú.

10

Nemá záľuby v sile koňa ani sa nekochá v lýtkach muža.

11

Hospodin má záľubu v tých, ktorí sa ho boja, v tých, ktorí očakávajú na jeho milosť.

12

Vychvaľuj Jeruzaleme Hospodina! Sione, chváľ svojho Boha!

13

Lebo upevňuje závory tvojich brán; žehná tvojich synov v tebe;

14

on pôsobí, aby tvoje hranice maly pokoj; sýti ťa beľou pšenice;

15

vysiela svoju reč na zem; jeho slovo beží až veľmi rýchle;

16

dáva sneh ako vlnu; rozsýpa inovať ako popol;

17

hádže svojím ľadom ako skyvami. Kto obstojí pred jeho zimou?

18

A zase keď pošle svoje slovo, topí to; keď zaveje svojím vetrom, tečú vody;

19

oznamuje svoje slovo Jakobovi, svoje ustanovenia a svoje súdy Izraelovi.

20

Neučinil tak niktorému národu, a preto neznajú jeho súdov. Hallelujah!

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936