Žalmy 146

1

Hallelujah! Chváľ, moja duša, Hospodina!

2

Chváliť budem Hospodina, kým len žijem; spievať budem svojmu Bohu žalmy, dokiaľ som.

3

Nenadejte sa na kniežatá, na syna človeka, ktorý nemá spasenia.

4

Vyjde jeho duch, navráti sa do svojej zeme; v ten istý deň zahynuly jeho úmysly.

5

Blahoslavený je ten, komu je silný Bôh Jakobov na pomoc, jeho nádej na Hospodina, jeho Boha,

6

ktorý učinil nebesia i zem, more i všetko, čo je v nich, ktorý ostríha pravdu na veky,

7

ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb hladným. Hospodin oslobodzuje väzňov.

8

Hospodin otvára oči slepých. Hospodin narovnáva zohnutých. Hospodin miluje spravedlivých.

9

Hospodin ostríha pohostínov; pomáha sirote a vdove; ale cestu bezbožných prevracia.

10

Hospodin kraľuje na veky, tvoj Bôh, Sione, na pokolenie a pokolenie. Hallelujah!