Žalmy 145

1

Chvála Dávidova. Vyvyšovať ťa budem, môj Bože, Kráľu, a budem dobrorečiť tvojmu menu na večné veky.

2

Každého dňa ti budem dobrorečiť a budem chváliť tvoje meno na večné veky.

3

Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je nevystihnuteľná.

4

Pokolenie vychvaľovať bude pokoleniu tvoje skutky, a budú zvestovať tvoju mnohú silu hrdinskú.

5

O nádhere slávy tvojho veličenstva a o tvojich predivných veciach budem vravieť.

6

Nech hovoria o sile tvojich strašných zázrakov, a ja budem rozprávať tvoju veľkosť.

7

Rozhlasovať bude pamäť tvojej veľkej dobroty a budú plesať nad tvojou spravedlivosťou.

8

Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti.

9

Hospodin je dobrý všetkým a jeho zľutovania nado všetky jeho skutky.

10

Oslavovať ťa budú, Hospodine, všetky tvoje skutky, a tvoji svätí budú ti dobrorečiť.

11

Vravieť budú o sláve tvojho kráľovstva a hovoriť o tvojej hrdinskej sile.

12

To všetko nato, aby oznámili synom človeka jeho hrdinskú silu a slávu nádhery jeho kráľovstva.

13

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad jedným každým pokolením.

14

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých.

15

Oči všetkých hľadia v nádej k tebe, a ty im dávaš ich pokrm na jeho čas.

16

Otváraš svoju ruku a nasycuješ každý živočuch svojou dobrotivosťou.

17

Hospodin je spravedlivý vo všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

18

Hospodin je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

19

Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a pomáha im.

20

Hospodin ostríha všetkých, ktorí ho milujú, ale zahladí všetkých bezbožníkov.

21

Moje ústa budú hovoriť chválu Hospodinovu, a každé telo bude dobrorečiť menu jeho svätosti na večné veky.