Žalmy 140

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.

2

Vytrhni ma, Hospodine, z moci zlého človeka; uchovaj ma od muža ukrutností,

3

od tých, ktorí myslia zlé v srdci; každý deň vyvolávajú vojny.

4

Ostria svoj jazyk ako had; vreteničí jed pod ich gambami. Sélah.

5

Ostríhaj ma, Hospodine, a zachovaj od rúk bezbožníka! Uchovaj ma od muža ukrutností, od tých, ktorí myslia vyraziť moje kroky.

6

Pyšní mi ukryli osídlo i povrazy; roztiahli sieť vedľa cesty; predložili mi smečky. Sélah.

7

Povedal som Hospodinovi: Ty si môj silný Bôh. Počuj, Hospodine, hlas mojich pokorných prosieb.

8

Hospodine, Pane, silo môjho spasenia, kryješ moju hlavu v deň zbrane.

9

Nedaj, Hospodine, žiadostí bezbožníka; nedaj vykonať jeho zámer; povýšili by sa. Sélah.

10

Úhrnom čo do tých, ktorí ma obkľučujú, nech ich pokryje trápenie ich rtov!

11

Nech sa shrnie na nich žeravé uhlie; nech ich uvrhne Bôh do ohňa, do hlbokých jam, aby nepovstali.

12

Človek zlého jazyka nebude stáť pevne v zemi; ukrutného človeka bude stíhať zlé jako lovec, aby padol.

13

Viem, že Hospodin vykoná pravotu biedneho a súd chudobných.

14

No, spravedliví budú istotne oslavovať tvoje meno, Hospodine, a priami budú bývať pred tvojou tvárou.