Žalmy 133

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Dávidova. Hľa, aké dobré a jaké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu!

2

Je to jako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha.

3

Je to jako rosa Hermona, ktorá sostupuje na vrchy Siona. Lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu, životu až na veky.