Žalmy 131

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Dávidova. Hospodine, nepozdvihlo sa moje srdce ani sa nepovýšily moje oči, jako ani nejdem za veľkými vecmi a nemožnými pre mňa.

2

Ale isteže som upokojoval a tíšil svoju dušu jako odlúčené dieťa pri jeho matke. Jako odlúčené dieťa je u mňa moja duša.

3

Izraelu, čakaj na Hospodina od tohoto času až na veky.