Žalmy 130

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Z hlbín volám na teba, Hospodine.

2

Pane, počuj môj hlas! Nech pozorujú tvoje uši na hlas mojich pokorných prosieb!

3

Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?

4

Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli.

5

Očakávam na Hospodina, moja duša očakáva, a čakám v nádeji na jeho slovo.

6

Moja duša čaká Pána viac ako strážcovia rána, strážcovia rána.

7

Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a hojné u neho vykúpenie.

8

A on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.