Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 13

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.

2

Až dokedy, ó, Hospodine?! Či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?

3

Dokedy budem skladať rady vo svojej duši vnoci, trápenie nosiť vo svojom srdci vodne? Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ nado mnou!?

4

Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine, môj Bože; osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť;

5

aby nepovedal môj nepriateľ: Premohol som ho, a plesali by tí, ktorí ma sužujú, keby som sa pohnul.

6

Ale ja sa nadejem na tvoju milosť; moje srdce bude plesať v tvojom spasení. Spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936