Žalmy 128

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách.

2

Istotne budeš jesť prácu svojich rúk, budeš blahoslavený, a dobre ti bude.

3

Tvoja žena bude jako plodný vinič vo vnútri tvojho domu, tvoji synovia ako mladistvé olivy vôkol tvojho stola.

4

Hľa, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina.

5

Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, a vidz dobré veci Jeruzalema po všetky dni svojho života!

6

A vidz synov svojich synov! Pokoj na Izraela!