Žalmy 127

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema Šalamúnova. Ak nebude Hospodin staväť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho staväjú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca.

2

Daromné vám je skoro vstávať, neskoro sadať a jesť chlieb bolesti. Bôh i tak dáva svojmu milému sen.

3

Hľa, dedičstvo od Hospodina sú synovia, jeho plácou plod života.

4

Jako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti.

5

Blahoslavený muž, ktorý nimi naplnil svoj túl. Nezahanbia sa, keď budú hovoriť s nepriateľmi v bráne.