Žalmy 126

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Keď viedol Hospodin zpät zajatých Siona, bolo nám to tak, ako keby sa nám bolo snívalo.

2

Vtedy boly naše ústa naplnené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy povedali medzi národami: Veliké veci učinil s nimi Hospodin!

3

Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci, a preto sme sa radovali.

4

Navráť, Hospodine, našich zajatých ako potoky na juhu.

5

Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním.

6

Ta ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne prijde s plesaním nesúc svoje snopy.