Žalmy 125

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú jako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky.

2

Jako sú vôkol Jeruzalema vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu a bude od tohoto času až na veky.

3

Lebo nebude spočívať berla bezbožnosti na údele spravedlivých, aby nevystreli spravedliví svojich rúk po neprávosti.

4

Učiň dobre, Hospodine, dobrým a tým, ktorí sú priami vo svojich srdciach!

5

Ale tých, ktorí sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech ta zavedie Hospodin s činiteľmi neprávosti. - Pokoj na Izraela!