Žalmy 124

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Dávidova. Keby s nami nebol býval Hospodin - Nech tak povie Izrael! -,

2

keby s nami nebol býval Hospodin, keď povstal proti nám človek,

3

vtedy by nás boli pohltili živých v rozpálení svojho hnevu proti nám;

4

vtedy by nás boly zatopily vody; prúd by sa bol prevalil cez našu dušu!

5

Vtedy by sa boly prevalily tie pyšné vody cez našu dušu!

6

Požehnaný Hospodin, ktorý nás nedal za korisť ich zubom.

7

Naša duša unikla jako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo, a my sme unikli.

8

Naša pomoc je vo mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem.