Žalmy 123

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. K tebe pozdvihujem svoje oči, ó, ty, ktorý tróniš na nebesiach!

2

Hľa, jako oči sluhov na ruku ich pánov, ako oči dievky na ruku jej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, našeho Boha, dokiaľ sa nezmiluje nad nami.

3

Zmiluj sa nad nami, Hospodine, zmiluj sa nad nami, lebo sme sa hojne nasýtili opovrženia.

4

Naša duša sa hojne nasýtila posmechu bezstarostných a opovrženia pyšných.