Žalmy 122

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Dávidova. Radujem sa, keď mi hovoria: Poďme do domu Hospodinovho!

2

Naše nohy stoja v tvojich bránach, ó, Jeruzaleme!

3

Jeruzalem, krásne vystavený, jako mesto, ktoré si je príslušne dovedna spojené,

4

kam vystupujú pokolenia, pokolenia Hospodinove na svedoctvo Izraelovi, aby oslavovali meno Hospodinovo.

5

Lebo tam stoja stolice na súd, stolice domu Dávidovho.

6

Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!

7

Nech je pokoj medzi tvojimi múrami, bezpečnosť v tvojich palácoch!

8

Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť: Nech vládne pokoj v tebe!

9

Pre dom Hospodina, našeho Boha, budem hľadať tvojho dobrého.