Žalmy 121

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc.

2

Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem.

3

Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca!

4

Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela.

5

Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke.

6

Nebude ťa biť vodne slnko ani mesiac vnoci.

7

Hospodin ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju dušu.

8

Hospodin ťa bude ostríhať, keď budeš vychádzať i vchádzať odteraz až na veky.