Žalmy 120

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Na Hospodina som volal vo svojom súžení, a vyslyšal ma.

2

Hospodine, vytrhni moju dušu od lživých rtov, od ľstivého jazyka.

3

Čože ti dá a čo ti pridá ľstivý jazyk?

4

Je podobný ostrým strelám udatného bojovníka a uhliu z jalovca.

5

Oj, beda mne, že pohostínim v Mešechu, že bývam v stánoch Kédara!

6

Dlho, dlho už bývala moja duša s tým, ktorý nenávidí pokoja!

7

Ja sa snažím o pokoj, ale keď hovorím o ňom, oni sa stroja do boja.