Žalmy 118

1

Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.

2

Nože nech povie Izrael, že jeho milosť trvá na veky.

3

Nech povedia, dom Áronov, že jeho milosť trvá na veky.

4

Nech povedia tí, ktorí sa boja Hospodina, že jeho milosť trvá na veky.

5

Z úzkosti som volal na Hospodina, a vyslyšal ma; Hospodin ma postavil na priestranstvo.

6

Hospodin je so mnou; nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?!

7

Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa podívam na tých, ktorí ma nenávidia.

8

Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v človeka.

9

Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v kniežatá.

10

Obkľúčily ma všetky národy, ale v mene Hospodinovom ich posekám.

11

Obkľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hospodinovom ich posekám.

12

Obkľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v mene Hospodinovom ich posekám.

13

Sotiť si ma mocne sotil, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol.

14

Mojou silou a piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením.

15

Hlas plesania a spasenia je v stánoch spravedlivých. Pravica Hospodinova dokazuje silu.

16

Pravica Hospodinova vyvyšuje; pravica Hospodinova dokazuje silu.

17

Nezomriem, ale budem žiť a budem rozprávať skutky Hospodinove.

18

Potrestať bol ma potrestal Hospodin, ale ma nevydal smrti.

19

Otvorte mi brány spravedlivosti, aby som vošiel nimi a oslavoval Hospodina!

20

To je tá brána Hospodinova, ktorou vchádzajú spravedliví.

21

Oslavovať ťa budem, lebo si ma vyslyšal a bol si mi spasením.

22

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavou uhla.

23

Od Hospodina sa to stalo a je to divné v našich očiach.

24

Toto je deň, ktorý učinil Hospodin; plesajme a radujme sa v ňom!

25

Prosím, Hospodine, spas! Prosím, Hospodine, daj zdaru!

26

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. Dobrorečíme vám, ktorí ste z domu Hospodinovho.

27

Hospodin je Bôh a svieti nám. Viažte sviatočné obeti povrazmi a doveďte až k rohom oltára.

28

Ty si môj silný Bôh, preto ťa budem oslavovať; môj Bože, budem ťa vyvyšovať.

29

Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť na veky!