Žalmy 114

1

Keď išiel Izrael z Egypta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka,

2

bol mu Júda svätyňou, Izrael jeho panoviskom.

3

Keď to videlo more, utieklo, Jordán, obrátil sa nazpät.

4

Vrchy poskakovaly jako barance, vŕšky jako jahňatá.

5

Čo ti bolo, more, že si utekalo? Jordán, že si sa obrátil nazpät?

6

Čože vám, vrchy, že ste poskakovaly jako barance, vŕšky, jako jahňatá?

7

Tras sa, zem, pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakobovho,

8

ktorý obrátil skalu na jazero vody, žulu na prameň vody.