Žalmy 113

1

Hallelujah! Chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo!

2

Nech je požehnané meno Hospodinovo odteraz až na veky!

3

Od východu slnca až po jeho západ nech je chválené meno Hospodinovo!

4

Hospodin je vysoký nad všetky národy, nad nebesia vyššia jeho sláva.

5

Kto je ako Hospodin, náš Bôh, ktorý tróni tak vysoko?!

6

A ktorý sa snižuje, aby videl veci na nebi i na zemi.

7

Vyzdvihuje núdzneho z prachu; z hnoja vyvyšuje chudobného,

8

aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svojho ľudu.

9

Dáva, aby neplodná obývala dom a bola radujúcou sa matkou synov. Hallelujah!