Žalmy 112

1

Hallelujah! Blahoslavený človek, ktorý sa bojí Hospodina a má velikú záľubu v jeho prikázaniach.

2

Jeho semeno bude mocné na zemi. Pokolenie priamych bude požehnané.

3

Hojnosť a bohatstvo v jeho dome, a jeho spravedlivosť stojí na večnosť.

4

Vzíde vo tme svetlo priamym. Milostivý je, ľútostivý a spravedlivý.

5

Dobrý človek sa zmilováva a požičiava (riadi svoje veci spravedlivým súdom),

6

lebo sa nepohne na veky; spravedlivý bude vo večnej pamäti.

7

Nebojí sa zlej zvesti; jeho srdce stojí pevne; dôveruje Hospodinovi.

8

Jeho srdce je upevnené; nebude sa báť, až sa i podíva na svojich protivníkov.

9

Rozsýpa, dáva chudobným; jeho spravedlivosť stojí na večnosť; jeho roh sa vyvýši v sláve.

10

Uvidí to bezbožník a bude sa zlostiť; bude škrípať zubami a rozplývať sa. Žiadosť bezbožníkov zahynie.