Žalmy 110

1

Dávidov. Žalm. Hospodin riekol môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožie tvojim nohám.

2

Hospodin vyšle berlu tvojej sily so Siona povediac: Vládni prostred svojich nepriateľov!

3

Tvoj ľud samá ochota v deň tvojej vojennej moci, v ozdobe svätosti, z lona rannej zory; tebe rosa tvoja mlaď.

4

Hospodin prisahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho.

5

Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svojho hnevu.

6

Bude súdiť medzi národami, a bude plno mŕtvol; porazí aj hlavu, panujúcu nad mnohými krajinami.

7

Z potoka na ceste bude piť; preto povýši hlavu.