Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 11

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. K Hospodinovi sa utiekam; ako tedy hovoríte mojej duši: Uleť na váš vrch, vtáča!

2

Lebo hľa, bezbožníci natiahli luk; položili svoje šípy na tetivu, aby vo tme strieľali na tých, ktorí sú úprimného srdca.

3

Keď budú stĺpy poborené, čo vykoná spravedlivý?

4

Hospodin, ktorý je v chráme svojej svätosti; Hospodin, ktorý má svoj trón na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho víčka zkúšajú synov človeka.

5

Hospodin zkúša spravedlivého, ale bezbožníka a toho, kto miluje ukrutnosť, nenávidí jeho duša.

6

Dá pršať na bezbožníkov smečky jako dážď, oheň a síru, zúrivý vietor spaľujúci bude čiastkou ich kalicha.

7

Lebo Hospodin je spravedlivý; miluje spravedlivosť; jeho tvár zrie úprimného.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936