Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 108

1

Pieseň. Žalm Dávidov.

2

Moje srdce je hotové, Bože; budem ti spievať a spievať ti budem žalmy i moja sláva.

3

Prebuď sa, harfo i citaro; nech zobudím rannú zoru!

4

Oslavovať ťa budem medzi národami, Hospodine, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi.

5

Lebo tvoja milosť je väčšia nad nebesia, a tvoja pravda sahá až po najvyššie oblaky.

6

Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, nad celú zem tvoja sláva,

7

aby boli vytrhnutí tvoji milí. Zachráň svojou pravicou a ozvi sa nám!

8

Bôh hovoril vo svojej svätosti; veseliť sa budem. Rozdelím Síchem a rozmeriam dolinu Sukkót.

9

Môj je Gileád, môj je i Manasses, a Efraim silou mojej hlavy, Júda môj zákonodarca.

10

Moáb mi je nádobou na umývanie. Na Edoma zahodím svoju obuv; budem jasať nad Filišteou.

11

Kto ma vovedie do ohradeného mesta? Kto ma sprevodí až do Edoma?

12

Či azda nie ty, Bože, ktorý si nás bol zavrhol a nevychádzal si, Bože, s našimi vojskami?

13

Udeľ nám pomoci pred naším protivníkom; lebo márna je pomoc človeka.

14

V Bohu dokážeme hrdinskú silu, a on pošliape našich protivníkov.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936